Fyrirmæli

Málaskrá ákæruvaldsins

RS: 10/2017

 • Útgáfudagur:
  25. janúar 2017
 • Gildistaka:
  25. janúar 2017
 • RS: 10/2017
  Kemur í stað RS: 2/2014

 

 • Skrá skal mál í málaskrá ákæruvaldsins þegar ferillinn ákærumeðferð er skráður á mál í málaskrá lögreglu.
 • Með ákærumeðferð er átt við málsmeðferð ákæranda sem leiðir til útgáfu ákæru, niður­­fellingar máls, niðurfellingu saksóknar eða skilorðs­bund­innar ákæru­frestunar.
 • Skráning á ferlinum ákærumeðferð skal fara fram um leið og mál kemur til með­ferðar hjá ákæranda.
 • Ákærandi sem fer með mál eða starfsmaður á skrifstofu ákæranda, sem for­stöðu­maður hefur falið það verkefni, skráir mál til ákærumeðferðar.
 • Skráning ferla í málaskrá ákæruvaldsins skal fara fram sem næst rauntíma.
 • Heimilt er að halda skrá um mál sem er til meðferðar hjá ákæranda í öðru málaskrár- eða skjalaskráningarkerfi samhliða skráningu í málaskrá ákæru­valds­ins.
 • Skrá skal að lágmarki eftirfarandi ferla í málaskrá ákæruvaldsins:
  • Úthlutun til starfsmanns
  • Saksóknarákvörðun (ákæra, niðurfelling, niðurfelling saksóknar eða skil­orðs­bundin ákærufrestun)
  • Þingfesting
   • Skrá skal þingfestingardag
   • Skrá skal málsnúmer í héraðsdómi
  • Málsmeðferð fyrir héraðsdómi
   • Skrá skal tegund málsmeðferðar (viðurlagaákvörðun, játningarmál, aðalmeðferð)
  • Aðrir ferlar
   • Skrá skal aðra ferla eftir því sem við á undir rekstri máls eða aðra meðferð þess hjá ákæranda (framhaldsákæra, frávísun frá héraðs­dómi, fallið frá ákærulið o.fl.)
 • Heimilt er að skrá viðbótarupplýsingar í athugasemdareit ef það horfir til frekari skýr­ingar á meðferð eða stöðu máls. Gæta skal vandvirkni í orða­lagi.
 • Lokastig skráningar á ferlum hjá lögreglustjórum og héraðssaksóknara eru eftir­farandi:
  • Málsmeðferð í héraði – undirflokkur (viðurlagaákvörðun, játningarmál eða aðalmeðferð).
  • Niðurfelling máls.
  • Niðurfelling saksóknar.
  • Skilorðsbundin ákærufrestun
 • Skrifstofa ríkissaksóknara annast skráningu ferla eftir að mál hefur verið dómtekið fyrir héraðsdómi.
 • Skrifstofa ríkissaksóknara annast skráningu ferla vegna kærðra ákvarðana lög­reglu­­stjóra eða héraðssaksóknara um lokaafgreiðslur mála.
 • Þegar gefin er út ein ákæra vegna brota sem skráð eru í fleiri en einu máli skal sam­­­eina málin í málaskrá ákæruvaldsins undir einu af LÖKE-málsnúmerunum.
 • Lögreglustjórar og héraðssaksóknari skulu skanna inn í LÖKE skjöl sem tilheyra máli, enda hafi þau ekki þegar verið skráð með rafrænum hætti. Með skjölum er t.d. átt við áverka­vottorð, matsgerðir, reikninga, niðurfellingarbréf, ákærur, bréf til dóm­stóla, bréfasamskipti við lögmenn eða stofnanir o.fl.

 

Sigríður J. Friðjónsdóttir
ríkissaksóknari

Tengd skjöl